BluJ IT

Expense Manager by BluJ IT

Expense Manager by BluJ IT

  • 09/08/2015 17:33

Expense Manager for Android được cung cấp bởi BluJ Business là ứng dụng được tạo dành cho các doanh nhân nam và nữ dễ dàng theo dõi những vấn đề liên quan tới tài chính như chi tiêu, đi lại, thời gian và chi phí công việc hay cho các chuyến đi. Ứng dụng này đã được thiết kế nhằm cho phép nhập entry dễ dàng. Một khi hoàn thành xong công việc hay chuyến đi nào đó, Expense Manager sẽ cho phép xem và xuất dữ liệu theo nhiều cách khác nhau, cả bằng báo cáo bằng PDF và xuất sang CSV. Những bản báo cáo và file xuất này có thể xem trên thiết bị hoặc email tới bất kỳ ai cần tới chúng. Bản xuất CSV cũng rất tuyệt vời khi nhập từ các ứng dụng như Quicken hay Quickbooks.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com