Bml Productions

InstaSave

InstaSave

  • 09/08/2015 08:13

Bạn bị mất điện thoại, mất các bức ảnh trên Instagram hoặc chỉ muốn có được bản sao lưu để được an toàn? Bạn cảm thấy thích một bức ảnh Instagram nào đó và muốn giữ nó mãi mãi? InstaSave for Android giúp download các bức ảnh Instagram cũng như những bức ảnh bạn thích vào bộ nhớ trong của thiết bị, cho phép người dùng xem chúng bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com