BMM-Soft

Balance 3D

Balance 3D

  • 12/08/2015 14:32

Cân bằng quả bóng. Bạn đang được chào đón bởi một mê cung, một nơi không cân bằng, trọng lực khó có thể đoán trước. Trong phiên bản này, sẽ chỉ có 31 level, nhưng các level khác sẽ sớm xuất hiện để người chơi trải nghiệm.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com