Bo Long

Super 2048

Super 2048

  • 12/08/2015 16:23

Super 2048 for Android là phiên bản nâng cấp của game 2048. Thêm niềm vui và gameplay thú vị. Trò chơi này đã được viết lại bởi ngôn ngữ Java, nhưng vẫn giữ chế độ html5. Giờ đây, sẽ còn nhiều chế độ thú vị hơn để bạn chơi.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com