Bobby Cronkhite Software

Photo Brush Lite

Photo Brush Lite

  • 09/08/2015 00:06

Photo Brush Lite for iOS là một công cụ vẽ lên ảnh đơn giản và dễ sử dụng, được cung cấp miễn phí cho iPhone, iPad và iPod Touch.


Foto Brush Lite

Foto Brush Lite

  • 08/08/2015 15:49

Thỏa sức sáng tạo trên canvas điện tử cùng hiệu ứng ảnh độc đáo với ứng dụng Foto Brush Lite for iOS.


Film Genie – Free Video Effects, up to HD Quality

Film Genie – Free Video Effects, up to HD Quality

  • 05/08/2015 20:10

Film Genie gồm nhiều hiệu ứng video chuyên nghiệp và cho phép làm phim với chất lượng HD tiêu chuẩn. Ứng dụng được cung cấp miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com