Bobler

LiPP – Dub your voice over your favorite videos

LiPP – Dub your voice over your favorite videos

  • 07/09/2015 20:01

Bên cạnh Dubsmash và Musical.ly, giờ đây người dùng iPhone và iPad còn có thêm một lựa chọn mới để làm video hát nhép hay lồng tiếng cho video có sẵn với Lipp for iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com