Bojan Kotnik

Whistle Android Finder FREE

Whistle Android Finder FREE

  • 09/08/2015 14:35

Whistle Android Finder là ứng dụng tìm điện thoại (định vị điện thoại) tốt nhất hiện nay trên thị trường, vốn đã giúp được rất nhiều người tìm thấy thiết bị Android của mình chỉ bằng tiếng chuông báo sau khi mất chúng, để quên ở đâu đó hoặc đặt ở đâu đó trong phòng. Ứng dụng này đã đạt gần 2 triệu lượt tải trên khắp thế giới.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com