Bolide Software

All My Movies

All My Movies

  • 30/07/2015 11:09

All My Movies là phát DVD đầu tiên cho bạn, có thể đó là giây phút hào hứng khi mong đợi được xem một chương trình ti vi mà bạn đã thu âm trên DVR.


Duplicate Video Search

Duplicate Video Search

  • 23/07/2015 10:56

Duplicate Video Search có khả năng nhận diện tất cả các bản sao video, ngay cả khi chúng được lưu trữ trong định dạng, chất lượng… hoàn toàn khác nhau.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com