BonusXP, Inc.

Cavemania

Cavemania

  • 12/08/2015 07:08

Cavemania for Android là thể loại game match-3 chiến thuật kết hợp với khủng long. Trò chơi này có sự kết hợp giữa chiến đấu dựa theo lượt và chiến thuật, mang lại sự thú vị giống như các game thể loại casual khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com