BookDesign

LibriVox Audio Books Free

LibriVox Audio Books Free

  • 21/10/2015 18:03

LibriVox Audio Books là kho sách nói khổng lồ với hơn 15.000 đầu sách khác nhau và đa dạng về thể loại. Hiện ứng dụng hỗ trợ cho hầu hết các thiết bị Android và miễn phí trải nghiệm.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com