Bookmate, Ltd

Bookmate — Read unlimited books.

Bookmate — Read unlimited books.

  • 05/08/2015 11:03

Bookmate for iOS là ứng dụng đọc sách điện tử không giới hạn với 500 nghìn đầu sách thuộc 9 ngôn ngữ khác nhau, miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com