BoomBit Inc.

The Bomb!

The Bomb!

  • 12/03/2016 19:32

Lần đầu tiên một tựa game phá bom chính thức đổ bộ lên App Store với tên gọi The Bomb for iOS. Game cho phép chơi miễn phí trên iPhone, iPad, iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com