BoosterMedia Games B.V.

Jewel Club

Jewel Club

  • 12/08/2015 08:11

Cùng trải nghiệm game xếp kim cương hấp dẫn cùng bạn bè với Jewel Club for Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com