Borce Trajkovski

My Piano

My Piano

  • 08/08/2015 12:19

My Piano là chiếc Piano tốt nhất dành cho hệ điều hành Android. Nó có thể mang đến cho người sử dụng trải nghiệm chất lượng và hiệu ứng âm thanh tuyệt hảo cùng với tính năng đa chạm, bộ lấy mẫu tích hợp và MIDI.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com