BorG Technology Corp.


FilesOnTree FREE – Tree File Explorer

FilesOnTree FREE – Tree File Explorer

  • 07/08/2015 18:06

FilesOnTree Free for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng trình quản lý tệp tin theo cấu trúc dạng cây thông minh, tiện ích và hoàn toàn miễn phí.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com