Borqs Ltd.

3D nhà

3D nhà

  • 08/08/2015 20:31

3D Home for Android cho phép người dùng thiết kế một môi trường 3D sinh động và đẹp mắt, miễn phí ngay trên màn hình thiết bị Android của mình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com