Box

Box

Box

  • 08/08/2015 08:16

Với 10GB lưu trữ miễn phí, Box for Android giúp người dùng dễ dàng truy cập và chỉnh sửa các file, chia sẻ nội dung và luôn cập nhật cùng bạn bè và người thân dù ở bất kỳ nơi đâu, trên bất kỳ thiết bị nào. Chia sẻ các file quan trọng với đồng nghiệp thật dễ dàng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com