Boxer

Boxer – Free Email Inbox App

Boxer – Free Email Inbox App

  • 09/08/2015 12:04

Boxer cho Android là ứng dụng quản lý email đa năng, nhanh chóng và miễn phí với khả năng tùy biến linh hoạt, có thể thay đổi theo nhu cầu sử dụng của người dùng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com