Boxoft Co

Boxoft PDF To JPG Converter (freeware)

Boxoft PDF To JPG Converter (freeware)

  • 14/07/2015 10:02

Boxoft PDF to JPG là phần mềm miễn phí để bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi dữ liệu PDF sang định dạng ảnh JPEG.


Boxoft Photo Effect Maker

Boxoft Photo Effect Maker

  • 01/07/2015 15:58

Boxoft Photo Effect Maker là phần mềm chỉnh sửa và nâng cấp ảnh cung cấp cho bạn hàng trăm hiệu ứng ấn tượng để áp dụng vào các bức ảnh của mình


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com