BPMobile

Musicloud – Music Player For Cloud Platforms.

Musicloud – Music Player For Cloud Platforms.

  • 12/03/2016 22:23

Musicloud for iOS là ứng dụng trình phát nhạc hiện đại cho nền tảng đám mây, cho phép lưu trữ nhạc online và phát nhạc trực tuyến miễn phí trên iPhone, iPad, iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com