brainbow

Peak – Brain Training

Peak – Brain Training

  • 02/11/2015 15:00

Peak cho iOS là ứng dụng giáo dục vô cùng bổ ích cho mọi đối tượng người dùng với các mini-game giúp bạn rèn luyện trí não, khả năng ghi nhớ… ngay trên iPhone, iPad, iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com