Brak Software

Human Japanese Lite

Human Japanese Lite

  • 08/08/2015 22:44

Human Japanese Lite trình bày ngôn ngữ Nhật Bản thông qua những góc cạnh, giai điệu ấm áp và hấp dẫn. Phần mềm này đi sâu về từ vựng, đưa học sinh đến với các cơ chế thực sự của ngôn ngữ.


Human Japanese

Human Japanese

  • 24/07/2015 15:32

Human Japanese sẽ giúp bạn tự học tiếng Nhật một cách nhanh nhất và tốt nhất, với hơn 1800 từ mới có phát âm và ví dụ kèm theo,giúp bạn học từ mới.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com