Brandon Ayers

bTunes Music Player

bTunes Music Player

  • 09/08/2015 00:16

bTunes là một công cụ nghe nhạc có một giao diện tương tự như máy nghe nhạc iPhone và máy nghe nhạc iPod Touch. Nếu bạn đã sử dụng hệ điều hành iOS với công cụ nghe nhạc thì sẽ vô cùng dễ dàng sử dụng ứng dụng này trên Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com