Brandon Stecklein

Máy quét tài liệu PDF

Máy quét tài liệu PDF

  • 09/08/2015 13:25

Tại sao lại phải giữ một ngăn bàn đầy những dữ liệu và giấy tờ làm việc cũ? Giờ đã là thế kỷ 21. Chắc chắn những bản kê khai thuế từ năm cũ khi lôi ra xem lại sẽ cảm thấy rất thú vị, nhưng tại sao lại cần một bản copy giấy trong từng ý năm? Giờ đây, có cách đơn giản để tạo bản sao kỹ thuật số dành cho dữ liệu cũ bằng ứng dụng PDF Document Scanner for Android!


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com