Brausoft

Kids Slide Puzzle

Kids Slide Puzzle

  • 10/08/2015 11:27

Kids Slide Puzzle for Android là ứng dụng game ghép hình đơn giản nhưng thú vị, rất lý tưởng cho trẻ nhỏ bởi chúng sẽ giúp trẻ rèn luyện trí não, tăng khả năng tưởng tượng và sáng tạo trong khi vẫn có được niềm vui khi chơi.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com