Brian Pellin

KeePassDroid

KeePassDroid

  • 08/08/2015 16:05

KeePass là một công cụ nguồn mở miễn phí cho phép bạn cài đặt trên máy tính, truy cập thông qua một phần mở rộng trình duyệt của bên thứ ba nhưng vẫn cho phép tạo ra mật khẩu phức tạp. Cũng giống như 1Password, ứng dụng này tạo ra một file cơ sở dữ liệu mã hóa mà bạn sẽ cần truy cập vào. Tuy nhiên, phần mềm này không phải là trực quan nhất.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com