Brosix, Inc.

Brosix

Brosix

  • 07/08/2015 02:41

Brosix cho iOS là công cụ gửi tin nhắn nhanh đa nền tảng (có sẵn trên cả Windows, Mac, Linux, Android) lý tưởng cho mục đích sử dụng để giao tiếp hàng ngày trong công việc và giải trí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com