Bubblesoft

BubbleUPnP UPnP/DLNA

BubbleUPnP UPnP/DLNA

  • 09/08/2015 03:51

Nếu trong gia đình hay văn phòng của bạn đang sở hữu các thiết bị hỗ trợ DLNA thì BubbleUPnP hẳn là một chương trình không thể bỏ qua trên chiếc điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com