Buffer, Inc.

Buffer for Twitter, Pinterest & Social Media Scheduling

Buffer for Twitter, Pinterest & Social Media Scheduling

  • 13/03/2016 05:41

Buffer for iOS là ứng dụng quản lý nhiều tài khoản mạng xã hội cùng lúc, hỗ trợ thống kê hoạt động, hẹn giờ chia sẻ và cập nhật thông báo mới miễn phí từ iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com