Buggs2k Software

Fastest Video Downloader

Fastest Video Downloader

  • 03/09/2015 18:01

Fastest Video Downloader là ứng dụng tải video cực nhanh dành cho các thiết bị Android và miễn phí sử dụng. Điểm nổi bật nhất của công cụ này đó là khả năng tải video trực tiếp từ các trang web và liên kết với các trình phát nhạc có sẵn trên thiết bị.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com