Bui Doanh

Sổ tay giao thông đường bộ

Sổ tay giao thông đường bộ

  • 29/07/2015 00:25

Mình làm ra app này với mục đích chia sẻ kiến thức và để các bạn nắm rõ hơn luật giao thông. Còn chờ gì nữa! Hãy download ngay và chia sẻ với bạn bè, người thân của bạn


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com