Bui Minh Thang

iKara

iKara

  • 29/07/2015 22:36

– Ứng dụng hát karaoke trên điện thoại với các bài hát mới nhất và cập nhật liên tục


Đáp án đuổi hình bắt chữ

Đáp án đuổi hình bắt chữ

  • 29/07/2015 21:32

Phần mềm luôn cập nhật đáp án mới nhất cho game bắt chữ, với những tính năng tiện dụng cho người dùng tìm đáp án


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com