Bulent Akpinar

Link2SD

Link2SD

  • 09/08/2015 12:41

Link2Sd là công cụ quản lý file và ứng dụng, cho phép người dùng Android 2.0 trở lên có thể dễ dàng di chuyển dữ liệu vào thẻ nhớ SD. Nó cũng hỗ trợ quản lý và lưu trữ file một cách đơn giản và dễ dàng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com