BullGuard

BullGuard Mobile Backup

BullGuard Mobile Backup

  • 08/08/2015 16:55

Bộ bảo vệ di động toàn diện có thể cung cấp bảo vệ chống virus, chống trộm, quản lý cho bố mẹ và các tính năng khác khi trực tuyến. Nhận toàn quyền quản lý các tính năng qua giao diện web, bao gồm truy cập từ xa vào thiết bị, khóa, xóa, sao lưu, bảo vệ SIM, thông báo và chức năng GPS nếu điện thoại của bạn bị mất và bị trộm.


BullGuard Antivirus

BullGuard Antivirus

  • 22/06/2015 09:05

BullGuard Antivirus 2013 được thiết kế với một hệ thống bất khả xâm phạm dựa trên nhiều lớp bảo vệ khác nhau.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com