Bunny Labs

Hide pictures GhostFiles Vault

Hide pictures GhostFiles Vault

  • 08/08/2015 18:27

GhostFiles là ứng dụng giúp bạn dễ dàng ẩn các tập tin media như hình ảnh, video từ bộ sưu tập trong điện thoại của bạn. Đặc trưng của nó là xử lý nhanh nhất (ẩn và hiện) các tập tin trong thư viện từ chiếc điện thoại.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com