Burst.it

Burst – Business Video Made Easy

Burst – Business Video Made Easy

  • 05/08/2015 18:09

Burst for iOS mang đến cho người dùng một trải nghiệm ứng dụng chia sẻ video đơn giản, thú vị và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com