Buzly Labs Ltd.

Horoscope Free

Horoscope Free

  • 05/08/2015 15:11

Horoscope Free for iOS là ứng dụng bói toán miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch. Kết quả bói toán dựa theo cung hoàng đạo hoặc 12 con giáp với nhiều chủ đề mà người dùng quan tâm.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com