Buzz Launcher Team

Buzz Launcher-Smart&Free Theme

Buzz Launcher-Smart&Free Theme

  • 10/08/2015 01:26

Buzz Launcher là khái niệm launcher mới, cho phép người dùng áp dụng màn hình chủ chia sẻ cho điện thoại smartphone. Với Buzz Launcher, bạn có thể thoải mái download, áp dụng, tùy biến, chia sẻ và thậm chí là tạo cả màn hình chủ.


Buzz Widget

Buzz Widget

  • 08/08/2015 19:31

Người dùng có thể tạo widget của riêng mình, bao gồm đồng hồ kỹ thuật số, ngày và dung lượng pin bằng Buzz Widget Editor. Bạn cũng có khả năng tải các widget của người dùng khác qua Homepack Buzz Service rồi áp dụng chúng vào thiết bị của mình. Sẽ thuận tiện hơn rất nhiều khi bạn sử dụng Buzz Widget với Buzz Launcher.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com