ByteCool

CoolSpeech

CoolSpeech

  • 24/07/2015 09:43

Cool Speech chính là công cụ giúp bạn luyện giọng của mình, khả năng nghe của mình được tốt hơn


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com