BytePioneers s.r.o.

Mic Block – Anti spy & malware

Mic Block – Anti spy & malware

  • 08/08/2015 17:19

Microphone Block for Android là ứng dụng bảo vệ điện thoại của bạn khỏi những con mắt soi mói hay có ý định ghi lại giọng nói hoặc cuộc gọi bằng virus, ứng dụng theo dõi, spyware, malware hay backdoor. Ứng dụng này bảo vệ, chặn microphone của điện thoại chri với một lần kích rất đơn giản. Ứng dụng này chặn tạm thời và vô hiệu hóa truy cập vào microphone vào tất cả các ứng dụng khác và toàn bộ hệ thống Android (không cần root).


Camera Block -Anti spy-malware

Camera Block -Anti spy-malware

  • 08/08/2015 17:18

Camera Block for Android là ứng dụng chặn, bảo vệ camera điện thoại rất đơn giản. Ứng dụng này đăng ký tạm thời và chặn tất cả các nguồn camera, vô hiệu hóa truy cập vào camera từ những nhứng dụng khác và toàn bộ hệ thống Android (không cần root).


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com