Bytesize

Flipcase

Flipcase

  • 09/08/2015 08:55

Flipcase for iOS là tựa game thú vị và miễn phí với chiếc vỏ độc đáo của iPhone 5C trên các thiết bị iPhone đời mới.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com