C.B. Liu

Feeddler RSS Reader for iPad and iPhone

Feeddler RSS Reader for iPad and iPhone

  • 07/08/2015 05:40

Feeddler RSS Reader là ứng dụng tuyệt vời cho người hâm mộ Google Reader, không chỉ có thể đồng bộ hóa mà giao diện cũng khá giống với phiên bản web.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com