C Launcher Team - Fast Smart Launch

C Launcher – Khởi chạy

C Launcher – Khởi chạy

  • 09/08/2015 20:24

C Launcher là trình khởi chạy hoàn toàn mới, thay thế hoàn toàn giao diện trên chiếc điện thoại hay máy tính bảng Android truyền thống với tính năng ưu việt – nhanh, nhẹ, thông minh, tiết kiệm pin và tính cá nhân cao.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com