C2Call GmbH

Video Chat by FriendCaller

Video Chat by FriendCaller

  • 09/08/2015 10:39

FriendCaller Messenger cung cấp tính năng chat video theo nhóm miễn phí, gọi VOIP và nhắn tin cho Android, iPhone và các trình duyệt. Nhận số điện thoại cá nhân với CallMe-Link, kiếm credit gọi điện miễn phí từ OfferWall và trải nghiệm chất lượng cuộc gọi di động cao bằng mạng 3G hoặc Wifi. Với ứng dụng này, người dùng có thể gửi ảnh, thông tin địa điểm miễn phí và thực hiện cuộc gọi FriendCaller bất kỳ lúc nào. Nhắn tin đa phương tiện: Gửi tin nhắn ảnh, video, hình động, giọng nói và video tới bạn bè.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com