C3H Ventures & Finoit Technologies

Tap a Fish

Tap a Fish

  • 11/08/2015 23:49

Tap a Fish là trò chơi bảo vệ cá, nhiệm vụ của bạn là đảm bảo cho những chú cá trong khoảng diện tích biển được giao không chết đói và bị các quái vật biển khác ăn thịt. Nếu chăm sóc tốt thì thu nhập từ việc bán cá và thu nhập ngọc trai trong khoảng hồ của bạn không hề bé, từ đó bạn có thể xây dựng lâu đài và cối xay gió.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com