Callpod Inc.

Keeper® Password Manager & Digital Vault

Keeper® Password Manager & Digital Vault

  • 15/08/2015 18:15

Keeper Password & Data Vault for iOS (hay Keeper) là ứng dụng quản lý mật khẩu và dữ liệu cá nhân an toàn, chuyên nghiệp và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com