CallsApp

CallsApp – International Calls Free & Cheap

CallsApp – International Calls Free & Cheap

  • 07/08/2015 02:28

CallsApp for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iDevice một dịch vụ gọi điện và nhắn tin quốc tế giá rẻ, được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com