Calm.com, Inc.

Checky – Phone Habit Tracker

Checky – Phone Habit Tracker

  • 10/08/2015 06:17

Bạn có bao giờ băn khoăn liệu một ngày kiểm tra điện thoại thông minh bao nhiêu lần? Bạn có muốn từ bỏ thói quen bị phụ thuộc quá nhiều vào chiếc điện thoại mỗi khi bạn nhận được thông báo? Hãy tải ngay Checky – Phone Habit Tracker, ứng dụng theo dõi thói quen sử dụng điện thoại của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com