Camel Games Inc.

Little Empire Online

Little Empire Online

  • 09/08/2015 06:48

Little Empire Online for iOS là trò chơi chiến thuật hấp dẫn dành cho iPhone, iPod Touch, iPad, nơi cho phép bạn hóa thân thành một người anh hùng bảo vệ lâu đài. Trong trò chơi, bạn phải bảo vệ và mở rộng thành phố bằng cách vượt qua nhiều thách thức trong đấu trường Arena, chế độ phiêu lưu.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com