Cameleo-tech

Life Reminders

Life Reminders

  • 09/08/2015 17:28

Life Reminders for Android là ứng dụng nhắc nhở giúp bạn không còn quên bất kỳ điều gì nữa. Sơ suất nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Bạn cần phải hoàn thành việc gì đó tại thời điểm nhất định? Phải uống thuốc tại thời điểm chính xác? Nhắc nhở gửi tin nhắn SMS chúc mừng sinh nhật? Tạo email nhưng lại muốn tuần sau mới gửi? Một cuộc gọi quan trọng cần phải gọi ở thời điểm chính xác? Tất cả đều không bị quên nữa với Life Reminders. Hiện tại, ứng dụng có phiên bản tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nga, Đức và Anh.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com